Datumet för denna aktivitet har passerat.

Frukostseminarium om förbifarten m Trafikverket

När: 17 Dec 2019

Var: Tisdagen den 17 december 2019 kl 08:00 – ca 09:30 Löfströms allé 6A, Sundbyberg

Inbjudan till Trafikverket
E4 Förbifart Stockholm

Tisdagen den 17 december 2019 kl 08:00 – ca 09:30 Löfströms allé 6A, Sundbyberg

Förbifart Stockholm innebär en rejäl avlastning av trafik som ska passera Stockholm och även för de som ska till de nordvästra delarna av Stockholm.
I media så framgår det att färdigställande av projektet blir senarelagt och att kostnader kommer att överskrida budget med ca 10%.
Under frukostmötet kommer vi att få en allmän projektpresentation och fördjupning med enhetschefen för installationer.
Jenny Mörlin, kommunikationsansvarig för projektet, berättar om helheten och Leif Eklöf, enhetschef för installationer, berättar specifikt om installationer.
Du får gärna ställa frågor!

Kostnad för seminariet är 150 kr för medlem i SSEF och 300 kr för icke medlem. I avgiften ingår kaffe/te med dopp. Avgiften kommer att faktureras via e-post. Anmälan till info@elforeningen.se senast den 10 december 2019.
Anmälan är bindande och bekräftas per e-post.
Du anmäler dig med följande uppgifter: Namn, företag, fakturadress.
SSEF, som är en ideell förening, hälsar dig
välkommen!

Det går inte att anmäla

Anmälan