Datumet för denna aktivitet har passerat.

Stockholms Hamn Norvik, Nynäshamn

När: 9 Jun 2020

Var: Stockholms Hamn Norvik, Nynäshamn

SSEF 2020_Inbjudan Norvik Hamn 2020-06-09

Tisdag den 9 juni 2020, kl 14:00
Norvikvägen 12, Nynäshamn (Samling på parkeringen kl 13:45)
Sam Victorin, Stockholm Norvik Hamn

Byggstart 16 september 2016. Byggtiden är drygt tre år innan Stockholms Hamnar kan ta emot det första fartyget år 2020. Nu har SSEF fått möjligheten att besöka Norvik Hamn. Hamnen byggs för både containerhantering och rullande gods. Ligger fem mil söder om Stockholm. Hamnen kommer att ha ett vattendjup på som mest 16,5 meter. Det möjliggör anlöp från Östersjöns större fartyg. Sjöfarten påverkar miljön mindre än andra transportslag.
Aktivitet: Vi börjar med kaffe och bulle på projektkontoret intill P-platsen under föredraget om den nya hamnen. Föredraget kommer innehålla allmänt kring teknik och rörelserna i hamnen, ca 45 min. Därefter blir det att åka buss inom området med Kerstins Taxi som bokats av SSEF. Hela tillställningen är slut ca kl 16:00.
Anmälan om deltagande skall vara SSEF-kansliet tillhanda snarast, men senast den 1 juni 2020 till info@elforeningen.se.
Anmälan är bindande och bekräftas per e-post.
Avgiften faktureras via e-post. Kostnad för aktiviteten är 250 kronor för medlem och 400 kronor för icke medlem. Du anmäler Dig via e-post med följande uppgifter: Namn, företag, fakturadress. Välkommen med din anmälan!
Jan Wikander
ordförande SSEF
PS Vi hoppas att inte Corona-viruset ska sätta käppar i hjulet. Du hjälper till med att tvätta händerna flera gånger per dag under ca 30 sekunder. DS
_____________________________________________________________________

Det går inte att anmäla

Anmälan