”Elsäkerhet vid arbete” 2019

På senaste intressanta seminariet presenterade Joakim Grafström SEK föredömligt om ”Elsäkerhet vid arbete” som gick av stapeln 9 sep-19 i Kista med 15 st nyfikna deltagare på helspänn och morgonfrukost serverades.

Joakim Grafström, SEK redovisade vad som gäller enligt SS-EN 50110 – 1. SS-EN 50110 – 1 anger minimifordringar, som gäller i alla CENELEC-länder för säker skötsel av och säkert arbete på eller nära elektriska anläggningar. Standarden innehåller även informativa bilagor som rör säkert arbete.

I utgåva tre har följande viktiga förändringar införts: En ny funktion har införts, elanläggningsansvarig. Tidigare funktioner eldriftansvarig och elarbetsansvarig har fått nya benämningar, eldriftledare respektive elsäkerhetsledare. Arbetsuppgifter som tilldelades den som tidigare benämndes eldriftansvarig har breddats och fördelats mellan den elanläggningsansvariga och eldriftledaren.