Elföreningen för branschfolk

Seminarium AMA EL 2022

Måndag 17 oktober 2022.

Genomgång av nyheter och framtidsspaningar

Seminarium med Professor Jan Blomgren

Måndag 21 november 2022.

Allt du behöver veta om Sveriges elförsörjning

Möjliga aktiviteter hösten 2022

Felaktigt utförda installationer och besiktningsfel

Entreprenadjuridik

UPS och energilagring

Delade elinstallationer

Förbifart Sthlm

Och mer…

Har ni mobila reservkraftaggregat till sjukhus i Ukraina?

Med anledning av rådande situation kommer Sjömanskyrkan i Göteborg, på initiativ av polska organisationer i Norden, att skicka material och förnödenheter till sjukhuset i Lviv, Ukraina.

Sjukhuset är, bland annat, i behov av reservkraftaggregat. Vi kan alla göra något för att stötta och här ser vi på Energiforsk en möjlighet för oss att bidra. Vår största styrka är er, vårt stora nätverk av aktörer inom energibranschen. Kan ni hjälpa till? Eller har ni en kontakt som kan?

Sjömanskyrkan kommer att ställa upp med logistiken och plats finns för flertalet mobila reservkraftsaggregat. Så om ditt företag har möjlighet att bidra, ta kontakt med Göran Hult så kommer han att samordna transporten av utrustningen till sjukhuset i Lviv tillsammans med Sjömanskyrkan.

Göran Hult, Honorärkonsul
Polens konsulat Göteborg
+46 70 618 16 29
goran.hult@infrahold.se

Tack!

Broschyr

Läs vår broschyr, klicka här

Bli medlem idag!

Lär känna några av de mest kunniga inom vår branch. Vi brinner för att lära av varandra och vi bygger starka kontaktnät.

Vill du träffa oss och hålla ett föredrag om ditt specialområde – ta kontakt!

SSEF, StorStockholms Elförening, har funnits sedan 1950 och har som syfte att samla hela elbranschen och att ge dess företrädare chansen att träffas på bred front under angenäma former, att utbyta erfarenheter och knyta kontakter.

Därför är att umgås och ha trevligt tillsammans en viktig hörnsten i verksamheten.

Bli medlem

Skicka dina uppgifter till oss på info@elforeningen.se

Urval av medlemsföretag