Studiebesök Slussenbygget

Torsdag den 13 juni 2024 Kl 13.00-14.30

Slussen var efter över 80 år utsliten och behövde rivas och byggas upp från grunden. Samtidigt ska området anpassas för att möta behoven hos dagens och morgondagens stockholmare. Ombyggnaden är viktig för Stockholm, men också för resten av Mälardalen. Översvämningsriskerna i Mälardalen är idag oacceptabelt stora. Möjligheten att tappa ut vatten ur Mälaren är för liten för att förhindra översvämningar vid kraftiga vattenflöden till sjön. Klas Hyllander från Stockholms stad kommer att ge oss historien om Slussen fram till idag och effekten av ombyggnaden.

Plats: Slussen, Södermalmstorg 4

Anmälan via http://simplesignup.se/private_event/216923/0b66f46af1 senast den 10 juni 2024.

IT- och kommunikationsinfrastruktur

Vi återkommer med datum

Joakim Carlsson, teknisk expert på Installatörsföretagen tar med oss på en genomgång av de senaste utgåvorna av standarderna SS-EN 50174-1 och SS-EN 50174-2 med råd och kommentarer publicerade i handboken SEK 459.

Plats: Återkommer

KNX

torsdag 30e maj 2024 kl 16.30-18.00

Max Reiman från Elarkitektur ger en övergripande genomgång av KNX IoT Med hjälp av praktiska exempel utforskar han potentiella användningsområden för tekniken i våra fastigheter och reder ut hur den tekniska utvecklingen kan påverka sättet vi planerar och utför våra elinstallationer på framöver.

Plats: Megacon AB, Ranhammarsvägen 20, Bromma och via ZOOM

Anmälan senast den 27 maj 2024 via http://simplesignup.se/event/216354-knx-seminarium

Studiebesök Danderyds Sjukhus

torsdag 7e mars 2024 kl 13.30-16.00

Byggnad 61 ingår som en del av den långsiktiga planen för modernisering av vårdavdelningar och mottagningar.
Den kommer att inrymma vårdavdelningar med 30 vårdplatser per avdelning fördelat på en- och tvåpatientsrum och en intermediärvårdsavdelning. Totalt blir det 170 vårdplatser och 12 IMA-platser. Det kommer också finnas mottagningsverksamhet för akuten, kirurgen, endoskopi, ortopedi, inskrivning samt njurcentrum och stödfunktioner till akutvårdsbyggnaden.

Plats: Danderyds sjukhus byggnad 61

Seminarium om Entreprenadjuridik

Tisdagen den 13 februari 2024 kl 17.00-18.00

 Marcus Eidem, Foyen Advokatfirma ger en föreläsning på temat gällande vad som gäller vid konkurs och särskilt ur en
underentreprenörs perspektiv. Dessutom behandlas övriga frågor beträffande entreprenadjuridik såsom ”Ändrings, tilläggs- och avgående arbeten, ÄTA.”

Plats: ZOOM och Foyen Advokatfirma

Seminarium Batterilagring/Energilagring

Torsdag den 16 november 2023 kl 15.00-17.00

Anders Ekberg på Sellpower Nordic AB  presenterar Sveriges elnät & distribution, samt energilagrens funktion i elnätet i framtiden

  • Nulägesanalys etablering av energilager på den Svenska marknaden
  • Olika användningsområden för större energilager
  • Stödtjänster till SVK nu och i framtiden
  • Framtida intäktsmöjligheter energilager
  • Process vid planering, projektering och installation av energilager
  • Riskanalys & tillstånd
  • Erbjudanden inom energilager, Megacon/Socomec
  • Tips på vägen – Vad skall man tänka på vid upphandling av energilager?

Plats: Megacon AB. Ranhammarsvägen 20, Bromma och via ZOOM

Seminarium om Nya Starkströmsföreskrifter

Tisdagen den 26 september 2023 kl 17.00-19.00

Mats Johnsson från Eltrygg Miljö kommer under webbinariet att ge en kort presentation av de nya föreskrifterna och informera om de väsentliga förändringar som skett. Fokus under webbinariet kommer att ligga på innehavarens skyldigheter vad gäller rutiner för fortlöpande kontroll.

Plats: ZOOM

Seminarium om Mätning av elektriska storheter

Tisdag den 29 augusti 2023 kl 17.00-19.00

Peyman Shamdani, Megacon AB och Peter Stockhaus går igenom ellärans grunder och förståelse för hur fel vid mätningar kan undvikas. Till exempel tar vi upp val av strömtransformator och hur den ska vändas och kopplas för korrekt en mätning av energi. Olika typer av effektmätning, effekttriangeln, THD, ström, spänning, cos fi, resistans m.m. och hur påverkar de resultat av en mätning.

Plats: Megacon, Ranhammarsvägen 20, Bromma och via ZOOM

Seminarium om Elinstallationsreglerna

2023-05-16

Under 2023 ges fjärde utgåvan av Elinstallationsreglerna – svensk standard SS 436 40 00 – ut av SEK Svensk Elstandard. Joakim Grafström från SEK Svensk Elstandard presenterar en översikt av innehållet och hur du kan använda det.

Plats: SEK, Svensk Elstandard, Kistagången 16, trapphus A och via ZOOM

Seminarium om Transient- och Överspänningsskydd

2023-04-19

Johan Bäckman är en av Sveriges främsta experter inom Transientskydd och åskskyddsteknik håller föredrag om:
-Hur skyddas elektronisk utrustning i en fastighet/anläggning
-Var placeras överspänningsskydd i en elinstallation
-Vad är viktigt att tänka på för solcellsinstallationer och elbilsladdning

Plats: Megacons kontor, Bromma

Seminarium om Svenska Transmissionsnätet

2023-03-08

Kent Mayer, Teknikkonsult & författare av boken ELKRAFTNÄT håller en föreläsning med fokus på det svenska transmissionsnätet och dess komponenter och funktioner

Plats: Megacons kontor

Seminarium om Sveriges elförsörjning

2022-11-21

Professor Jan Blomgren pratar och diskuterar om allt vi behöver veta om elförsörjning.

Plats: SEKs kontor

Köp Jans bok här

AMA EL 2022

2022-10-17

Per Andersson på AB Svensk Byggtjänst håller information gällande den nya AMA EL 22.

Plats: Svensk Byggtjänst, Norrtullsgatan 6, vid Odenplan och via ZOOM

Bild återgiven med tillstånd av Blykalla

Seminarium om nästa generations kärnkraft

2022-09-13

Janne Wallenius kommer till oss och berättar om framtidens kärnkraft och hur vi kan generera lokal kraft med smarta metoder. Janne är Professor på KTH och har forskat i detta ämne i mer än 25 år. Ställ gärna frågor om Små Modulära Reaktorer (SMR) som kan serietillverkas i fabrik.

 

Plats: Megacon, Ranhammarsvägen 20, Bromma och via ZOOM

SSEF Golf Open 2022

2022-09-05

Anmälan snarast till: info@elforeningen.se men senast den 26 augusti.
Subventionerad kostnad för medlem i SSEF 450 kr och medföljande gäst 550 kr.

Plats: Ågesta GK

Seminarium om elinstallationer i medicinska utrymmen

2022-05-30

Marcus Eklund är teknisk förvaltare El/Tele inom Område Fastighetsförvaltning på
Västfastigheter. Marcus kommer att gå igenom utvalda delar av avsnitt 710 och informera om förändringar som kommer i den nya utgåvan allteftersom vi jobbar oss fram i underlaget. Om vi hinner kan jag även prata lite om balanserad spänningsmatning i medicinska utrymmen. Under mötet blir det som vanligt möjligt att ställa frågor och diskutera kring ämnet.

Plats: via ZOOM

Seminarium om Elsäkerhet vid Arbete (EvA)

2022-05-23

Cecilia Axelsson är Expert installationsteknik – Elsäkerhet hos Installationsföretagen. Cecilia kommer att prata om den nya branschanvisning IN:s publikation EvA inom Installation – Elsäkerhet som omfattar alla som kan komma i kontakt med el i sitt arbete. Under mötet blir det som vanligt möjligt att ställa frågor och diskutera kring ämnet.

Plats: Locum AB, Östgötagatan 12. Konferensrum: Strömmen.
Alternativ ZOOM fungerar också.

Seminarium om installationer i fastighetsnät

2022-05-16

Joakim Carlsson som är teknisk expert på Installatörsföretagen tar med oss på en genomgång av de senaste utgåvorna av standarderna SS-EN 50174-1 och SS-EN 50174-2, som är översatta till svenska och kompletterade med råd och kommentarer och publicerade i en handbok (SEK Handbok 459).

Plats: Megacon AB Ranhammarsvägen 20, Bromma och via ZOOM

Seminarium om solceller

2022-04-26

Vi välkomnas av marknadschefen Jonas Martinson till Svea Solars AB huvudkontor i Sollentuna (E4 avfart Bredden). Start kl 18,30 med en landgång därefter berättar Jonas om solceller och visar de olika produkterna. Max 20 deltagare.
Under mötet blir det som vanligt möjligt att ställa frågor och diskutera kring ämnet.

Webinarium om installationskontroll

2021-11-25

Elsäkerhetsverket kräver att alla elinstallationsföretag har ett system för kontroll innan idrifttagning. Vilka rutiner man har ska vara dokumenterade i företagets egenkontrollprogram. Som innehavare av en färdig elanläggning (även en helt ny) har man ett ansvar för att anläggningen är säker. Därför är det viktigt att som beställare av elinstallationstjänster ställa krav både på utförande och på kontroll före idrifttagning.

Seminarium/Webinar om åskskydd, överspänningsskydd

2021-10-12

Vad bör man tänka på vid inledningsskydd och åska?

Seminarium/Webinar om elbilsladdning

2021-09-14

Varför Elbil ? -Vad driver marknaden ? -Hur ser teknikutvecklingen ut ? -Hur tror man att denna marknad kommer utvecklas under de kommande åren ? -Hur fungerar laddning ? -Hur bör man tänka vid installation i olika typer av miljöer beträffande laddeffekt, uppkoppling m.m.?

Seminarium/Webinar om potentialutjämning

2021-06-08

Varför Elbil ? -Vad driver marknaden ? -Hur ser teknikutvecklingen ut ? -Hur tror man att denna marknad kommer utvecklas under de kommande åren ? -Hur fungerar laddning ? -Hur bör man tänka vid installation i olika typer av miljöer beträffande laddeffekt, uppkoppling m.m.?

Seminarium/Webinar om brytare

2021-06-01

SEK:s handbok, Brytarhandboken innehåller råd och rekommendationer för val och
montering av olika slags brytare, såsom dvärgbrytare, jordfelsbrytare och brytare för frånskiljning. Den är späckad med nyttig information för konstruktörer, installatörer och användare. Ingvar Eriksson från SEK Svensk Elstandard berättar om allt du behöver veta med fokus på de olika brytarnas egenskaper.

Under mötet blir det som vanligt möjligt att ställa frågor och diskutera kring ämnet.

Seminarium om Förbifart Stockholm

2019-12-17

Frukostseminarium om Förbifart Stockholm

Seminarium om AMA EL 19

2019-11-13

Inforamtionskväll om AMA EL 19

Seminarium om ”Elsäkerhet vid arbete”

2019-09-09

Joakim Grafström, SEK redovisade vad som gäller enligt SS-EN 50110 – 1. SS-EN 50110 – 1 anger minimifordringar, som gäller i alla CENELEC-länder för säker skötsel av och säkert arbete på eller nära elektriska anläggningar. Standarden innehåller även informativa bilagor som rör säkert arbete.

I utgåva tre har följande viktiga förändringar införts: En ny funktion har införts, elanläggningsansvarig. Tidigare funktioner eldriftansvarig och elarbetsansvarig har fått nya benämningar, eldriftledare respektive elsäkerhetsledare. Arbetsuppgifter som tilldelades den som tidigare benämndes eldriftansvarig har breddats och fördelats mellan den elanläggningsansvariga och eldriftledaren.

Seminariet hölls i Kista med 15 st nyfikna deltagare på helspänn och morgonfrukost serverades.