Webinarium om installationskontroll

2021-11-25

Elsäkerhetsverket kräver att alla elinstallationsföretag har ett system för kontroll innan idrifttagning. Vilka rutiner man har ska vara dokumenterade i företagets egenkontrollprogram. Som innehavare av en färdig elanläggning (även en helt ny) har man ett ansvar för att anläggningen är säker. Därför är det viktigt att som beställare av elinstallationstjänster ställa krav både på utförande och på kontroll före idrifttagning.

Seminarium/Webinar om åskskydd, överspänningsskydd

2021-10-12

Vad bör man tänka på vid inledningsskydd och åska?

Seminarium/Webinar om elbilsladdning

2021-09-14

Varför Elbil ? -Vad driver marknaden ? -Hur ser teknikutvecklingen ut ? -Hur tror man att denna marknad kommer utvecklas under de kommande åren ? -Hur fungerar laddning ? -Hur bör man tänka vid installation i olika typer av miljöer beträffande laddeffekt, uppkoppling m.m.?

Seminarium/Webinar om potentialutjämning

2021-06-08

Varför Elbil ? -Vad driver marknaden ? -Hur ser teknikutvecklingen ut ? -Hur tror man att denna marknad kommer utvecklas under de kommande åren ? -Hur fungerar laddning ? -Hur bör man tänka vid installation i olika typer av miljöer beträffande laddeffekt, uppkoppling m.m.?

Seminarium/Webinar om brytare

2021-06-01

SEK:s handbok, Brytarhandboken innehåller råd och rekommendationer för val och
montering av olika slags brytare, såsom dvärgbrytare, jordfelsbrytare och brytare för frånskiljning. Den är späckad med nyttig information för konstruktörer, installatörer och användare. Ingvar Eriksson från SEK Svensk Elstandard berättar om allt du behöver veta med fokus på de olika brytarnas egenskaper.

Under mötet blir det som vanligt möjligt att ställa frågor och diskutera kring ämnet.

Seminarium om Förbifart Stockholm

2019-12-17

Frukostseminarium om Förbifart Stockholm

Seminarium om AMA EL 19

2019-11-13

Inforamtionskväll om AMA EL 19

Seminarium om ”Elsäkerhet vid arbete”

2019-09-09

Joakim Grafström, SEK redovisade vad som gäller enligt SS-EN 50110 – 1. SS-EN 50110 – 1 anger minimifordringar, som gäller i alla CENELEC-länder för säker skötsel av och säkert arbete på eller nära elektriska anläggningar. Standarden innehåller även informativa bilagor som rör säkert arbete.

I utgåva tre har följande viktiga förändringar införts: En ny funktion har införts, elanläggningsansvarig. Tidigare funktioner eldriftansvarig och elarbetsansvarig har fått nya benämningar, eldriftledare respektive elsäkerhetsledare. Arbetsuppgifter som tilldelades den som tidigare benämndes eldriftansvarig har breddats och fördelats mellan den elanläggningsansvariga och eldriftledaren.

Seminariet hölls i Kista med 15 st nyfikna deltagare på helspänn och morgonfrukost serverades.