SSEF Stadgar

2 + 5 =

Bli medlem

StorStockholms Elförening SSEF är en ideell förening som berikar dig med kunskap, ger dig chansen att få träffa installatörskollegor, fastighetsägare, konsulter, energibolag och leverantörer. SSEF tycker att ni som ännu inte har upptäckt oss – gör det nu!

Syftet med SSEF och dess verksamhet är att samla hela elbranschen och ge dess företrädare chansen att träffas på bred front under angenäma former, att utbyta erfarenheter, knyta kontakter och för att umgås och trivas tillsammans. Det som skiljer våra arrangemang från bransch-organisationernas, är att vi samlar ett bredare fält av yrkesmänniskor och inte bara företrädare för en och samma yrkesgrupp. Många av våra medlemmar har vittnat om att de på våra aktiviteter känner att de ”är med kollegor istället för konkurrenter”.

Största utmaning för SSEF är att engagera fler medlemmar på en bredare front. Många har kanske aldrig upptäckt styrkan i en väl fungerande förening. Andra har kanske inte känt att de har haft tid att engagera sig.
Vi i SSEF tycker nog att det aldrig funnits fler skäl för oss att finnas till än nu. Tekniken förändras fortlöpande. SSEF är i regel först med att presentera nyheter på våra seminarier. Du får dessutom tillgång till ett väl uppbyggt
kontaktnät av branschkollegor!

Viktigaste uppgiften för SSEF är att vara en mötesplats för kunskaps-överföring, där vi lär av varandra och upptäcker hur vi kan använda varandras erfarenheter för att nå längre i yrkeslivet men även privat. Under 2021 är ambitionen att arrangera ZOOM-möten med intressanta innehåll. SSEF vill också vara ett forum där Du får ta del av ny teknik och nya rön. Vi vill verka för en bättre elmiljö genom studier av olika typer av energiteknik och att arbeta för en rationell elanvändning till ömsesidig nytta. Föreläsningar och intressanta studiebesök. Seminarier om elsäkerhet och nya installationsregler samt nya standarder. Projektbesök varvat med en trivsam lunch/middag bidrar till bra kunskapsöverföring. Den här
kombinationen har blivit mycket uppskattad av våra medlemmar. Alla våra aktiviteter erbjuds naturligtvis till självkostnadspris.

Meddela vilken typ av medlemskap du önskar, din e-postadress och företagsdata. Företagsmedlemskap innebär att företaget kan skicka tre icke namngivna personer att delta på våra aktiviteter och seminarier.

Välkommen som medlem i SSEF!
FERA, Föreningen för Elektricitetens Rationella Användning ingår sedan 2017 i SSEF.

SSEF StorStockholms Elförening
info@elforeningen.se

Bankgiro: 5855-2878
Org.nr: 802004-6507

Årsavgifter: Enskild medlem 300 kr – Studerande & Pensionär 150 kr – Företag 1000 kr