Kontakt

SSEF StorStockholms Elförening (& fd FERA Föreningen för Elektricitetens Rationella Användning)

Organisationsnr: 
802004-6507  SSEF

Styrelsen se pdf:
SSEF Styrelse 2021-c

Epost:
info@elforeningen.se