SSEF, StorStockholms Elförening, har funnits sedan 1950 och har som syfte att samla hela elbranschen och att ge dess företrädare chansen att träffas på bred front under angenäma former, att utbyta erfarenheter och knyta kontakter. Därför är att umgås och ha trevligt tillsammans en viktig hörnsten i verksamheten.

Från 2016 är även FERA (Föreningen för Elektricitetens Rationella Användning) en del av SSEF. FERA bildades år 1927 och började ge ut tidningen ERA 1928.

Genom att samla ett bredare fält av yrkesmänniskor, och inte bara företrädare för en och samma yrkesgrupp som de smalare branschorganisationerna, har SSEFs medlemmar tillgång till kunskap och erfarenheter från hela elbranschen och får därigenom bättre insikt om hela branschens situation. Många av våra medlemmar har vittnat om att de på våra aktiviteter känner att de ”är med kollegor istället för konkurrenter”.

SSEFs viktigaste uppgift är att vara en mötesplats för såväl ung som gammal, där vi utbyter erfarenheter, lär av varandra och upptäcker hur vi kan använda varandras erfarenheter för att nå längre i yrkeslivet men även privat. SSEF vill också vara ett forum där Du får ta del av ny teknik och nya rön.

Vi verkar för bättre elmiljö genom studier av olika typer av energiteknik och att arbeta för en rationell elanvändning för ömsesidig nytta. Föreläsningar och intressanta studiebesök, seminarier om bl a elsäkerhet och nya installationsregler varvat med en trivsam lunch/middag bidrar till bra kunskapsöverföring.

Den här kombinationen har blivit mycket uppskattad av våra medlemmar. Alla våra aktiviteter erbjuds till självkostnadspris.

Läs vår broschyr