Elföreningen för branschfolk

Tack för iår

Vi återkommer 2022 med fler intressanta träffar och seminarium

Utförda aktiviteter

Läs mer om vilka aktiviteter vi utfört

Broschyr

Läs vår broschyr, klicka här

SSEF, StorStockholms Elförening, har funnits sedan 1950 och har som syfte att samla hela elbranschen och att ge dess företrädare chansen att träffas på bred front under angenäma former, att utbyta erfarenheter och knyta kontakter.

Därför är att umgås och ha trevligt tillsammans en viktig hörnsten i verksamheten.

Bli medlem

Skicka dina uppgifter till oss på info@elforeningen.se

Medlemsföretag